Det gode liv

Kjøpsprosessen

Kort forklart. Ta kontakt ved de spm du måtte ha. Vi er her for deg igjennom hele prosessen, så du får en trygg handel. Vi arrangerer ofte gratis visningsturer.

Som eiendomsformidler bistår vi deg med kjøp av eiendom på Nord-Kypros. Vi hjelper deg til å finne din drømmebolig tilpasset ditt budsjett og dine behov. Det er ingen kostnader forbudet med dette for deg som kunde. All eiendomshandel tas hånd om av dyktige advokater på Nord-Kypros, som sørger for at hele prosessen går på skinner, og alle relevante dokumenter og tillatelser ferdigstilles i riktig rekkefølge. Vi kan anbefale flere erfarne advokatfirma. Nesten all eiendomshandel på Nord-Kypros er i Britiske Pund (GBP), noe som er en arv fra kolonitiden (Kypros var britisk kronkoloni til frigjøringen i 1960).1. Du har funnet boligen du ønsker å kjøpe, og henvender deg til advokaten du ønsker skal bistå deg i kjøpsprosessen.
2. Du underskriver en Power of Attorney (POA) som tinglyses, og gir advokaten fullmakt til å forhandle på vegne av deg. Fullmakten kreves for alle typer eiendomskjøp.
3. For å sikre deg at din valgte eiendom ikke blir solgt til andre mens kjøpsprosessen pågår, er det vanlig å betale et depositum på 2000 Britiske Pund ved signering av kontrakt hos advokaten. Dette trekkes senere fra i kjøpesummen. Depositumet betales direkte til utbygger, eller gjennom advokaten.
4. Advokaten tar kontakt med Landregisteret og innhenter en utskrift som viser hvem som eier eiendommen, om det er utstedt skjøte på eiendommen, om det er heftelser på eiendommen, størrelse på eiendommen og ellers alt rundt tidligere eierskap. Etter rundt 14 dager utstedes det en kjøpekontrakt, der denne informasjonen er inkludert.
5. Når du har signert kjøpekontrakten skal denne registreres i Landregisteret innen 21 dager, og advokaten din sender en søknad til myndighetene på Nord-Kypros om kjøp av eiendommen. Som kjøper skal du også registreres på skattekontoret, og en Notarius Publicus stempler alle dokumenter og vedlegg, slik at de blir offisielle. Som kjøper er du nå 100% beskyttet mot at selger tar opp lån på eiendommen, eller selger eiendommen om igjen til annen kjøper.
6. Som kjøper av eiendom på Nord-Kypros må du levere en vandelsattest på engelsk til advokaten, denne får du hos ditt lokale politikontor i Norge. Du må også levere dokumentasjon på bolig adresse i Norge (kopi av strømregning eller offentlige papir). Når dette er mottatt søker advokaten om å få skjøte på eiendommen. Selve skjøtet utstedes vanligvis i løpet av 12 - 18 måneder.All tomt og alle eiendommer både på nordsiden og sørsiden av Kypros er registrert i Landregisteret. Skulle noen senere komme og kreve eiendomsrett på eiendommen så må dette dokumenteres skriftlig ved utskrift fra Landregisteret. Dersom det viser seg at eiendommen faktisk eies av personer fra Sør-Kypros så vil de gjennom domstolen "Immovable Property Commission" kunne kreve oppgjør direkte fra den Tyrkiske stat, noe som da blir innvilget, uten at kjøper av eiendommen blir skadelidende.

Skatter og avgifter ved bolighandel på Nord-Kypros

All eiendom på Nord-Kypros omsettes i Britiske Pund (GBP), og følgende skatter og avgifter kommer i tillegg til kjøpesummen:1. En 3 % Transfer Fee (tinglysningskostnad) ved kjøp av din første eiendom på Nord-Kypros, ellers er det 6 %
Transfer Fee. Kjøper betaler dette til Land Registrer Office når skjøtet mottas (tar opp til 18 mnd).
2. En Stamp Duty (stempelavgift) på 0,5 % som kjøper betaler til skattekontoret.
3. Ved kjøp av nybygg moms på 5 % (ved bruktboliger faller dette bort). Betales til utbygger eller skattekontoret.
4. Ved salg av eiendom betaler selger/utbygger 2,25-6,25 % skatt på salgsgevinst.Honorar til advokat ved eiendomshandel ligger på rundt 1500 pund per eiendom.