The Dream

The Dream

The dream ligger bokstavelig talt på stranda. Dette er et helt nytt område.

fra underkant av 300.000 NOK. Ferdig om ca 1 år. 20% innskudd innen 8 uker, resten på avtale når den er ferdig. Inntil 10 år bet. plan.
Og!!! Utleiegaranti! Om du ønsker. Hvis ikke leier du ut selv. Inn og utsjekk + vask tar utbyggeren seg av.

Nord Kypros er ett paradis og prisene på kjøp, leie, bo og leve er utrolig lave.